Proiect CRED - Selecție înscriere la cursurile de formare din Seria 8

Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - formare nivel II, învățământ primar și învățământ gimnazial - Seria 8.

Link formular înscriere: click aici!

Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial.

Condiție obligatorie pentru înscriere - să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

Detalii: 

Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate:
 din învățământul primar (în limita numărului de locuri repartizate)
 din învățământul gimnazial, disciplinele: ►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Limba franceză, ►Matematică, ►Fizică, ► Chimie, ►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport, ►Educație tehnologică, ►TIC, ► Educație plastică şi ► Educație muzicală ► Educație socială.Selecția grupului țintă la nivel județean se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecție:
a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel  primar/gimnazial;
b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ;
c. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:
       directori și directori adjuncți din unități de învățământ
       membri ai Consiliului de Administrație,
       inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate
       personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației
d.  Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial
e.  Cadrele didactice care au mai puțin de 5 ani până la vârsta de pensionare care respectă criteriile de mai sus

Următoarea serie de formare, Seria 8,  va debuta în luna mai 2021 iar activitatea de formare se va desfășura online.

Programul de formare "Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi" poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Caută în site

Formă de logare

Statistici

Afișări articole
474328
 
Copyright © 2021 Casa Corpului Didactic Mehedinti. Concept si design by Alin Neaga.