Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - formare nivel II, învățământ gimnazial - Seria 9.

Link formular înscriere: click aici!

Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Condiție obligatorie pentru înscriere - să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

Detalii: 

Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate:

din învățământul gimnazial, disciplinele: ►Limba și literatura română, ►Limba engleză, ►Limba franceză, ►Matematică, ►Fizică, ► Chimie, ►Biologie, ►Istorie, ►Geografie, ►Religie, ►Educație Fizică și Sport, ►Educație tehnologică, ►TIC, ► Educație plastică și ► Educație muzicală ► Educație socială.

Selecția grupului țintă la nivel județean se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecție:

   a. cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel gimnazial;

   b. cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ;

   c. personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:

  • directori și directori adjuncți din unități de învățământ;
  • membri ai Consiliului de Administrație;
  • inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate;
  • personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației.

   d. consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial.

Termenul până la care se pot face înscrierile este 20 septembrie.

Următoarea serie de formare, Seria 9, va debuta la sfârșitul lunii septembrie 2021 iar activitatea de formare se va desfășura online.

Programul de formare „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Colegii care, din diferite motive, au abandonat programul de formare în seriile anterioare nu se mai pot înscrie.

 

 

Caută în site

Formă de logare

Statistici

Afișări articole
550297
 
Copyright © 2021 Casa Corpului Didactic Mehedinti. Concept si design by Alin Neaga.