Program de formare continuă,

„STRATEGII DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE PENTRU LECȚIILE DIGITALE”

  • Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Mehedinți
  • Domeniu tematic: competențe TIC/digitale
  • Nr. OM de acreditare: 4618/11.08.2021
  • Nr. credite profesionale transferabile: 22
  • Forma de învățământ/formă de organizare a programului: online
  • Nr. ore program: 89 h (49 de ore sincron; 40 de ore asincron)
  • Public/Grup ţintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
  • Locaţia formării: Google Classroom
  • Locaţia evaluării finale: CCD Mehedinți

     Obiectivul general programului: formarea și dezvoltarea compețentelor de integrare a tehnologiei în procesul de predare – învățare - evaluare, pentru cadrele didactice, în vederea îmbunătățirii calității procesului educațional

     Scopul programului de formare continuă “Strategii de predare – învățare – evaluare pentru lecțiile digitale” constă în dezvoltarea competeneţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, de a crea şi utiliza instrumente online și resurse în format digital, utile în proiectarea, desfășurarea și evaluarea lecțiilor, în vederea îmbunătățirii calității procesului educațional și a rezultatelor școlare ale elevilor.

     Teme studiate:
Capitolul I. Proiectarea pedagogică a lecțiilor digitale
Capitolul II. Resurse multimedia folosite în lecțiile digital
Capitolul III. Strategii didactice de predare – învățare – evaluare
Capitolul IV. Utilizarea programului Power Point în lecția digitală
Capitolul V. Integrarea strategiilor de predare – învățare – evaluare în lecția digitală

Preț curs: 350 lei

Link formular înscriere: 

https://forms.gle/aMjpsgoCA6BPWPBm7

 

 

Caută în site

Formă de logare

Statistici

Afișări articole
698422
 
Copyright © 2022 Casa Corpului Didactic Mehedinti. Concept si design by Alin Neaga.