CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINȚI

     își propune editarea unui nou număr al revistei „DIDACTICA PLUS”, care este o publicație națională, de specialitate în educație, destinată personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul educațional preuniversitar românesc, un spațiu de comunicare, informare și promovare a cercetării, a inovațiilor didactice, a exemplelor de bună practică în domeniul educației.

     Reprezintă o publicație bianuală, cu ISSN, apare online, pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți, care acceptă orice lucrare de specialitate în domeniul educației și al formării, în limbile română, engleză și franceză.

     Revista își propune punerea la dispoziția cititorilor materiale dintre cele mai diversificate, interesante și mai competent realizate, prin care se urmărește aducerea în
prim-plan a experiențelor concrete din activitatea educațională și științifică a personalului din învățământul românesc.

     Lucrările publicate în cele două numere anuale ale revistei constituie o modalitate de creștere a punctajului din fișele de evaluare a activității metodice și științifice a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea transferului/pretransferului, completării de normă/restrângerii de activitate sau obținerii gradației de merit/calificativului anual, participanții vor primi adeverință de publicare, în format online, devenind, astfel, autori de articol cu ISSN.

  • Articolele pot fi trimise până la data de 1 mai 2023.
  • Detalii cu privire la publicare: CLICK AICI!
  • Formular înscriere online: LINK!
  • Descarcă formularul de înscriere: link!

 

Caută în site

Formă de logare

Statistici

Afișări articole
745878
 
Copyright © 2023 Casa Corpului Didactic Mehedinti. Concept si design by Alin Neaga.