Noutăţi

MISIUNEA

     În societatea bazată pe cunoaștere, educaţia pe tot parcursul vieţii a devenit un concept firesc justificat de accelerarea schimbărilor din sistemul social global, care pretind proceduri coerente, eficiente şi fiabile pentru asigurarea resurselor umane competente tuturor subsistemelor societății. Competențele dobândite prin formarea inițială nu mai sunt suficiente pentru întreaga viaţă, perimarea lor fiind tot mai accelerată. Acest lucru justifică reformarea sistemului de educaţie atât printr-o reformă firească, de evoluție, dar şi prin reforme profunde de restructurare. Misiunea asumată de lege este de formare, prin educație, a infrastructurii mentale a societății românești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României, de țară membră a Uniunii Europene şi din funcționarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală şi viitoare (Legea educației naționale, 2011).

     Educaţia pe tot parcursul vieţii are o componentă verticală şi una orizontală. Componenta verticală este temporală şi se referă la educaţia continuă, toată viaţa, iar componenta orizontală se referă la cele trei forme ale educaţiei: formală (organizată şi structurată, care se realizează într-un cadru instituționalizat), nonformală (considerată ca fiind învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, şi care nu urmează în mod explicit un curriculum) şi informală (rezultatul unor activităţi zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber şi nu este organizată/structurată din punct de vedere al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învăţare (Legea educației naționale, 2011).

     Casa Corpului Didactic Mehedinţi, ca şi celelalte instituții de acelaşi fel, este organizată ca instituție conexă de învățământ ce are misiunea de a promova inovația şi reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competențele profesionale (Regulament de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, 2011). Asigura formarea continuă a cadrelor didactice, propunând şi programe de formare inițială ce asigură competențele necesare unui învățământ de calitate.

Caută în site

Formă de logare

Statistici

Afișări articole
733414
 
Copyright © 2023 Casa Corpului Didactic Mehedinti. Concept si design by Alin Neaga.