Noutăţi

VIZIUNEA

     Exigențele faţă de profesie se corelează strâns cu cele pe care societatea le manifestă, în dinamica dezvoltării ei, faţă de educație. În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii (Lifelong learning) trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziția către o economie şi o societate bazate pe cunoaștere.

     Orientările actuale, la nivel european, plasează întreaga dezvoltare a sistemelor educaţionale și de formare profesională în perspectiva cerințelor societății și economiei bazate pe cunoaștere. În schimb, fiecare stat european are, în continuare, responsabilitatea deplină în privinţa conţinutului educaţiei și a organizării sistemului educaţional propriu. În acest sens, așa cum rezultă din concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei și formării profesionale („ET 2020”), statele membre convin asupra următoarelor cinci criterii de referinţă:

  1. Participarea adulților la procesul de învăţare de-a lungul vieţii

      În vederea creșterii participării adulților la procesul de învăţare de-a lungul vieţii, în special a celor cu un nivel scăzut de calificare astfel încât până în 2020, în medie cel puţin 15 % dintre adulţi ar trebui să participe la programele de învăţare de-a lungul vieţii.

  1. Diminuarea numărului de persoane cu nivel scăzut al competențelor de bază

      Pentru a garanta că toți cursanții ating un nivel adecvat al competențelor de bază, în special citire, matematică și științe exacte până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani cu competenţe scăzute de citire, matematică și științe exacte ar trebui să fie mai mic de 15 %.

  1. Creșterea numărului de persoane care frecventează învăţământul terțiar

      Dată fiind cererea tot mai mare de absolvenți ai învățământului terțiar și recunoscând totodată importanța egală a educaţiei și formării profesionale până în anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani care frecventează învăţământul terțiar, ar trebui să fie de cel puţin 40 %.

  1. Scăderea ratei de abandon școlar timpuriu din sistemele de educație și formare

      Formarea profesională sau învăţarea pe tot parcursul vieţii are două componente, respectiv formarea profesională inițială, care se referă mai precis la formarea universitară şi postuniversitară a adulților (indivizii participă la programe de formare pentru ei înșiși) şi formarea profesională continuă, care presupune un proces continuu de învăţare, la nivel postuniversitar, casa corpului didactic fiind un furnizor de formare continuă al cărui grup-țintă îl reprezintă cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi personalul didactic auxiliar. Situaţia geopolitică oferă ţării noastre posibilitatea unor diverse formule de cooperare internațională, cu implicaţii specifice asupra educaţiei, datorată disponibilităților partenerilor de a sprijini reformele din domeniul educaţional.

     Apariţia concurenței, atât între sistemele de educație, care îşi atribuie şi funcții educative, pe de o parte, cât şi între diferitele componente ale sistemului, între diversele opțiuni teoretice şi metodologice constituie un factor important care influențează managementul educaţional.

Caută în site

Formă de logare

Statistici

Afișări articole
733383
 
Copyright © 2023 Casa Corpului Didactic Mehedinti. Concept si design by Alin Neaga.