Noutăţi

 

LEGISLAȚIE

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE;

COD-CADRU DE ETICĂ din 30 august 2018 al personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

Structura anului școlar 2019-2020;

Formarea continuă:        

  ORDIN NR. 4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023.

 ORDIN NR. 4224 din 6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

ORDIN NR. 5138  din 27 august 2021 care reglementează acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022; 

 ORDIN NR. 5767  din 15 octombrie 2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020 - 2021;

OMENCS NR. 5386 din 30 septembrie 2016 - precizări privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5561/2011;

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 - Metodologie privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar;

→ ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologie privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile;

ORDIN nr. 3881 din 11 iunie 2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice ca urmare a certificărilor ECDL România;

Standarde ocupaționale:

Departamente de specialitate cu profil psihopedagogic conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și H.G. 580 /2014;

Ordin nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică;

Metodologii:

Ordin nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare;

→ Ordin nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic;

→ Ordin nr.5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional;

→ Ordin nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar;

→ Ordin nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice;

→ Ordin nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor;

→ Ordin nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școala dupa școală";

 

 

 

 

Caută în site

Formă de logare

Statistici

Afișări articole
733399
 
Copyright © 2023 Casa Corpului Didactic Mehedinti. Concept si design by Alin Neaga.