Noutăţi

 

Profesionalizarea carierei didactice - PROF

Linkuri utile prezentare proiect

https://www.eprof.ro/

https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

https://www.edu.ro/PROF

====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====

 

     PROF - Modificare și completare - Apel de selecție nr. 3, din 28 decembrie 2022 - experți PROF

====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====

     PROF - apel de selecție nr. 3, din 28 decembrie 2022 - experți PROF
     Documente înscriere:

====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====

     Anunț selecție grup-țintă programe de formare PROF III - Management educațional în context mentoral și PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod smis 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF

 

====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====

     În anul școlar 2022-2023, în cadrul proiectului, se vor implementa programele de formare continuă acreditate prin OME nr. 4740/19.08.2022:

Adresa nr. 467 / 20.09.2022

 

  

====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====

Rezultate selecție în cadrul proiectului „PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - PROF”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

*Notă GDPR:

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation). Regulamentul (UE) 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Casa Corpului Didactic Mehedinți respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====

Precizări privind criteriile de selecție în vederea evaluării dosarului:

====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====

CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINȚI anunță organizarea selecției cadrelor didactice care vor participa în calitate de formabili la programele de formare acreditate în cadrul proiectului necompetitiv sistemic „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Casei Corpului Didactic Mehedinți până joi, 16 septembrie 2021, ora 20.00.

Detalii anunț!

====  ====  ====  ====  ====  ====  ====  ====

PROF - Selecția cadrelor didactice pentru participarea la programele de formare continuă acreditate

În vederea selectării cadrelor didactice pentru participarea la programele de formare continuă acreditate:

  • PROF I - Mentorat de carieră didactică;
  • PROF II - Mentorat de practică pedagogică.

Documente:

 

Caută în site

Formă de logare

Statistici

Afișări articole
733389
 
Copyright © 2023 Casa Corpului Didactic Mehedinti. Concept si design by Alin Neaga.